Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токомбаева, 31/1

+996 (312) 88-44-86

Открытые уроки Иманкуловой Д.А.

Открытый урок на тему: «Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү»

Открытый урок на тему: «Бирөнчөй аныктоочтор» (кайталоо)

План-конспект урока

Comments are closed.