Открытые уроки Иманкуловой Д.А.

Открытый урок на тему: «Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү»

Открытый урок на тему: «Бирөнчөй аныктоочтор» (кайталоо)

План-конспект урока

Comments are closed.