Открытые уроки Иманкуловой Д.А.

Открытый урок на тему: “Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү”

Открытый урок на тему: “Бирөнчөй аныктоочтор” (кайталоо)

План-конспект урока

Comments are closed.